سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 6 | ۲۰ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره مربوط به کلمه «rug» می باشد؟

پاسخ

  

23

جواب: شماره 23 می باشد

برنده مسابقهفرزاد ستوده رودی

فرزاد ستوده رودی

نفر اول (با 0:0:7)
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:14)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر سوم (با 0:0:44)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر چهارم (با 0:0:45)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر پنجم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه