سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 14 | ۲۸ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


A thick tropical forest with many large plants growing very close together.

پاسخ

  

jungle

 یک جنگل انبوه استوایی با گیاهان فراوان و بزرگی که نزدیک همدیگر رشد می کنند.
jungle: جنگل
   


برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:23)
21 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر دوم (با 0:0:39)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر سوم (با 0:0:42)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر چهارم (با 0:0:42)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر پنجم (با 0:0:49)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48

ارسال دیدگاه