سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 15 | ۲۹ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


An animal with horns and a coat of hair that lives wild in mountain areas or is kept on farms for its milk or meat.

پاسخ

  

goat

حیوانی با شاخ و پوششی از مو، که به صورت وحشی در نواحی کوهستانی زندگی می کند و یا برای گوشت و شیر آن در مزارع نگهداری می شود.
goat: بز

برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر اول (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر چهارم (با 0:0:49)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48

ارسال دیدگاه