سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 16 | ۳۰ آذر ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


A large animal of the cat family, with yellow fur and black spots, which lives in Africa and South Asia.

پاسخ

  

leopart

حیوان بزرگی از خانواده گربه سانان، با پشم زرد و نقطه های سیاه روی پوستش که در آفریقا و جنوب آسیا زندگی میکند.
leopart: پلنگ

برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر اول (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر دوم (با 0:0:43)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر سوم (با 0:0:48)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:47
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر چهارم (با 0:0:49)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه