سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 49 | ۰۳ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


The red liquid that flows through the bodies of people and animals.

پاسخ

  

blood

blood: خون
 مایعی قرمز رنگ که در بدن انسان ها و حیوانات جریان دارد.

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:8)
8 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:10)
22 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر سوم (با 0:0:39)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر چهارم (با 0:0:39)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر پنجم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه