سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 50 | ۰۴ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


شماره مرتبط با «nuclear energy» در تصویر مقابل کدام است، آن را در قسمت پاسخ وارد کنید.

پاسخ

  

4برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:9)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:15)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر سوم (با 0:0:43)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر چهارم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر پنجم (با 0:0:52)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه