سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 70 | ۲۴ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «construction worker» اشاره دارد؟

پاسخ

  

17برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:7
30 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:8
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 3 با 0:0:9
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 4 با 0:0:48
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:50
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 6 با 0:0:50
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 7 با 0:0:52
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه