سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 70 | ۲۴ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «construction worker» اشاره دارد؟

پاسخ

  

17برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:7)
4 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:8)
22 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر سوم (با 0:0:9)
8 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر چهارم (با 0:0:48)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر پنجم (با 0:0:50)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه