سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 71 | ۲۵ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «seamstress» اشاره دارد؟

پاسخ

  

17برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:6)
7 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر دوم (با 0:0:26)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر سوم (با 0:0:40)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر چهارم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر پنجم (با 0:0:46)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه