سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 72 | ۲۶ بهمن ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر روبرو به معنی «welder» اشاره دارد؟

پاسخ

  

29برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:5)
7 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:8)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:10)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر چهارم (با 0:0:43)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر پنجم (با 0:0:45)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه