سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 79 | ۰۳ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


To consider two or more things or people, in order to show how they are similar or different.
 

پاسخ

  

compare

  در نظر گرفتن دو یا چند چیز یا چند نفر، به منظور اینکه نشان دهیم چه قدر با یکدیگر شباهت یا تفاوت دارند.
  مقایسه کردن
 

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:46
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:48
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 4 با 0:0:48
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 5 با 0:0:55
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه