سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 80 | ۰۴ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


The small red planet that is fourth in order from the Sun and is nearest the Earth.
 

پاسخ

  

mars

  سیاره کوچک سرخ که از سمت خورشید، چهارمین سیاره است و نزدیک ترین به زمین می باشد.
 مریخ
 

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 1 با 0:0:9
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:28
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 3 با 0:0:51
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 4 با 0:0:53
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه