سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 81 | ۰۵ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


The place where good people go after they die according to some religions.
 

پاسخ

  

heaven

مکانی که براساس برخی از ادیان، آدم های خوب بعد از مرگشان به آنجا میروند.
 بهشت

برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر اول (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر سوم (با 0:0:48)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه