سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 82 | ۰۶ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


A person who is receiving medical care, or who is cared for by a particular doctor or dentist when necessary.
 

پاسخ

  

patient

 آدمی که تحت مراقبتهای پزشکی است، یا وقتی که ضروری است، توسط یک دکتر یا دندانپزشک مخصوص مراقبت می شود.
 بیمار

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:19)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر دوم (با 0:0:42)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر چهارم (با 0:0:45)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر پنجم (با 0:0:45)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه