سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 83 | ۰۷ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «parallel lines» می باشد؟

پاسخ

  

14

خطوط موازی

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:7)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر دوم (با 0:0:15)
7 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:51)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه