سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 84 | ۰۸ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «cylinder» می باشد؟

پاسخ

  

23

استوانه

برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر اول (با 0:0:44)
2 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر دوم (با 0:0:45)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر سوم (با 0:0:47)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر چهارم (با 0:0:49)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر پنجم (با 0:0:50)
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه