سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 85 | ۰۹ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «meadow» می باشد؟

پاسخ

  

3

علفزار

برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر اول (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر دوم (با 0:0:44)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر سوم (با 0:0:45)
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر چهارم (با 0:0:45)
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر پنجم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه