سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 91 | ۱۵ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به تصویر، متضاد (کلمه شماره 59 «full») چه کلمه ای می باشد؟ (کلمه رو در قسمت جواب به انگلیسی تایپ کنید)

پاسخ

  

empty

خالی و تهی

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:40)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر دوم (با 0:0:42)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر چهارم (با 0:0:48)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر پنجم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه