سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 92 | ۱۶ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به تصویر، متضاد (کلمه شماره 55 «wet») چه کلمه ای می باشد؟ (کلمه رو در قسمت جواب به انگلیسی تایپ کنید)

پاسخ

  

dry

خشک

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:10)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:21)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر سوم (با 0:0:41)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر چهارم (با 0:0:42)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر پنجم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه