سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 93 | ۱۷ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

48

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به تصویر، متضاد (کلمه شماره 67 «sharp») چه کلمه ای می باشد؟ (کلمه رو در قسمت جواب به انگلیسی تایپ کنید)

پاسخ

  

dull

کُند

برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر اول (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر دوم (با 0:0:47)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:47
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر سوم (با 0:0:49)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر پنجم (با 0:0:51)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه