سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 94 | ۱۸ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


کدام شماره در تصویر مربوط به «convenience store» است؟

پاسخ

  

15

خواربار فروشی کوچک

برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:46
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 2 با 0:0:49
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 3 با 0:0:52
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 4 با 0:0:52
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه