دنباله هندسی

سوالات رفع اشکال


1- لطفا این سوال از فصل اول صفحه31 رو توضیح بدین
ریاضی
نهم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
2- تعدادی توپ روی یک خط مستقیم و به فاصله ی ۲ متر از هم قرار دارند. فاصله ی توپ اول تا سبد ۲ متر است (شکل زیر). دونده ای باید از کنار سبد شروع کرده. هر توپ را برداشته به سبد بیندازد و مجدداً به طرف توپ بعدی بدود و آن را تا سبد حمل کند و به داخل آن بیندازد. اگر این دونده در مجموع ۴۸۰ متر دویده باشد، او چند توپ در سبد انداخته است؟


حسابان
یازدهم متوسطه
۲۲:۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
3- در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
4- در یک دنباله هندسی با قدرنسبت، مجموع شش جمله اول چند برابر مجموع سه جمله اول است؟
 
حسابان
یازدهم متوسطه
۱۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲