سرگرمی جذاب پرگاس LEO

  1. خانه
  2. مسابقه پرگاس leo

توضیحات مربوط به مسابقه پرگاس LEO

  • ابتدا عضو سامانه پرگاس شوید.
  • امکان شرکت در مسابقه هر روز بین ساعت 15 تا 15:01 دقیقه می باشد.
  • سوال هر روز مربوط به دروس زبان انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه است.
  • جواب مسابقه به صورت عدد و یا کلمه انگلیسی می باشد.
  • نتایج مسابقه هر روز ساعت 15:15 برای شرکت کنندگان قابل مشاهده خواهد بود.
  • زمان پاسخ دهی با توجه به درجه سختی سوال بین 1 تا 3 دقیقه می باشد.
  • هر روز جایزه نفر اول افزایش موجودی کیف پول بین 10 تا 20 هزار تومان می باشد.
  • تذکر: در صورت داشتن بیش از یک حساب کاربری جایزه به شما تعلق نمی گیرد.

شرکت در مسابقه (۰۵ بهمن)