1. خانه
  2. پرگاس دریچه
  3. دریچه 22144

یگانه ابراهیمی

پایه تحصیلی: هفتم متوسطه

21840   امتیاز

محل تحصیل: دبیرستان مطهره
177 بازدید

نمایش دریچه

2 سال پیش

ارسال دیدگاه


یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
2 سال پیش

یه روز دوتا سیاره باهم دعواشون میشه میرن پیش خداشون خورشید،خورشید میگه:حق با مشتریه😂😂 ...

3
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
2 سال پیش

‏به طور تصادفی از هر ایرانی که میشناسی بپرس شما خیلی عصبانی میشی؟به احتمال هشتاد درصد جواب میده که من کلا عصبانی نمیشم ولی اگه عصبانی بشم بد عصبانی میشم.😂😂

لایک فراموش نشه کیوتام ...

4
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
2 سال پیش

ﺳﻪ نفر ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﺑﺒﺮﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﯿﺸﻢ

ﺗﻮ ﻃﺒﻘﻪ 5 ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭﻣﻮﻧﺪﻩ
ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ:
ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ
میگن اول خبر خوب بگو و بعد خبر بد.
میگه :
ﺧﺒﺮ ...

3